ไทย ควอเรียม เซ็นเตอร์

ฮิดเตอร์(heater)

 ตัวให้ความร้อน ตัวควบคุมอุณหภูมิ ให้ความร้อนในน้ำ ทำให้ไม่เกิดโรคจุดขาว

แสดง 1-12 จาก 18 รายการ