สินค้า/บริการ >> ดัชนีราคา

อาหารปลา View All
 Algae Wafers 20 g ราคา 45.00 บ.
 Algae Wafers 250 g ราคา 320.00 บ.
 Algae Wafers 40 g ราคา 85.00 บ.
 Algae Wafers 82 g ราคา 135.00 บ.
 Azoo Carnivorous Jumbo 100 g ราคา 215.00 บ.
 Azoo Carnivorous Jumbo 385 g ราคา 575.00 บ.
 AZoo goldfish premium pellet 122 g ราคา 215.00 บ.
 AZoo goldfish premium pellet 425 g ราคา 575.00 บ.
 AZoo Tropical Excellent bit 130 g ราคา 285.00 บ.
 AZoo Tropical Excellent bit 450 g ราคา 750.00 บ.
 AZoo Tropical Excellent bit 53 g ราคา 150.00 บ.
 AZoo Tropical Micro pellet 130 g ราคา 285.00 บ.
 AZoo Tropical Micro pellet 53 g ราคา 150.00 บ.
 Azoo Turtle Nutri stick 380 กรัม ราคา 575.00 บ.
 Azoo Turtle Nutri stick 95 กรัม ราคา 215.00 บ.
 Cichlid Bio-Gold 250 g ราคา 250.00 บ.
 Cichlid Bio-Gold 57 g ราคา 90.00 บ.
 Cichlid Excel 250g ราคา 250.00 บ.
 Cichlid Excel 57 g ราคา 75.00 บ.
 Cichlid Gold 250 g ราคา 210.00 บ.
 Cichlid Gold 57 g ราคา 65.00 บ.
 Cichlid Gold Sinking 100g เม็ดกลาง ราคา 100.00 บ.
 Cichlid Gold Sinking 100g เม็ดเล็ก ราคา 100.00 บ.
 Cichlid Staple 250g ราคา 180.00 บ.
 Cichlid Staple 57g ราคา 60.00 บ.
 Discus Bio-Gold 80 g ราคา 260.00 บ.
 Fancy Guppy 22 g ราคา 90.00 บ.
 Hikari Economy 4 kg เม็ดกลาง ราคา 650.00 บ.
 Hikari Economy 4 kg เม็ดใหญ่ ราคา 650.00 บ.
 Hikari Excel 5 kg เม็ดกลาง ราคา 3,150.00 บ.
 Hikari Goldfish Gold 100g ราคา 95.00 บ.
 Hikari Goldfish Gold 300g ราคา 190.00 บ.
 Hikari Hi-Growth 2 kg ราคา 990.00 บ.
 Hikari Jumbo Carnisticks 182 g ราคา 350.00 บ.
 Hikari Jumbo Carnisticks 182 g ราคา 350.00 บ.
 Hikari Jumbo Carnisticks 500 g ราคา 800.00 บ.
 Hikari Jumbo Carnisticks 500 g ราคา 800.00 บ.
 Hikari Koi Gold 5 kg ราคา 2,450.00 บ.
 Hikari Koi Gold 500 g. ราคา 270.00 บ.
 Hikari Koi Spirulina 5 kg. (เม็ดใหญ่) ราคา 2,600.00 บ.
 Hikari Koi Spirulina 500 g. ราคา 330.00 บ.
 Hikari Koi Wheat-Germ 5 kg.เม็ดกลาง ราคา 1,600.00 บ.
 Hikari Koi Wheat-Germ 5 kg.เม็ดใหญ่ ราคา 1,500.00 บ.
 Hikari Koi Wheat-Germ 500 g.เม็ดกลาง ราคา 220.00 บ.
 Hikari Koi Wheat-Germ 500 g.เม็ดเล็ก ราคา 200.00 บ.
 Hikari Lionhead 100 g ราคา 120.00 บ.
 Hikari Lionhead 350 g ราคา 280.00 บ.
 Hikari Massivore Delite 380 g ราคา 600.00 บ.
 Hikari Oranda Gold 100g ราคา 110.00 บ.
 Hikari Oranda Gold 300g ราคา 250.00 บ.
 Hikari Staple 100 g ราคา 95.00 บ.
 Hikari Staple 300 g ราคา 180.00 บ.
 Hikari Staple 5 kg. เม็ดกลาง ราคา 1,200.00 บ.
 Hikari Staple 5 kg. เม็ดเล็ก ราคา 1,250.00 บ.
 Hikari Staple 5 kg. เม็ดใหญ่ ราคา 1,200.00 บ.
 Hikari Staple 500 g เม็ดกลาง ราคา 150.00 บ.
 Hikari Staple 500 g เม็ดเล็ก ราคา 150.00 บ.
 Hikari Tropical Food Stick 250 g ราคา 430.00 บ.
 Hikari Tropical Food Stick 250 g ราคา 430.00 บ.
 Hikari Tropical Food Stick 57 g ราคา 130.00 บ.
 Hikari Tropical Food Stick 57 g ราคา 130.00 บ.
 Hikari Wheat-Germ 100g ราคา 75.00 บ.
 Hikari Wheat-Germ 200g ราคา 110.00 บ.
 Hikari Wheat-Germ 500 g ราคา 230.00 บ.
 Hikari-Saki Balance 2kg เม็ดเล็ก ราคา 1,050.00 บ.
 Hikari-Saki Color Enhancing Diet 2kg เม็ดกลาง ราคา 1,250.00 บ.
 Hikari-Saki Color Enhancing Diet 2kg เม็ดเล็ก ราคา 1,260.00 บ.
 Hikari-Saki Growth Diet 2 kg เม็ดเล็ก ราคา 1,250.00 บ.
 Hikari-Saki Growth Diet 2kg เม็ดกลาง ราคา 1,200.00 บ.
 Hikari-Saki Growth Diet 5 kg เม็ดใหญ่ ราคา 2,650.00 บ.
 Hikari-Saki Multi Season 15 kg เม็ดกลาง ราคา 7,500.00 บ.
 Hikari-Saki Multi Season 15 kg เม็ดใหญ่ ราคา 7,500.00 บ.
 Kanshou BetaGlucan สาหร่าย 12 ขนาด 1 ปอนด์ เม็ด 1.5 mm. ราคา 170.00 บ.
 Kanshou BetaGlucan สาหร่าย 12 ขนาด 1 ปอนด์ เม็ด 2 mm. ราคา 170.00 บ.
 Kanshou BetaGlucan สาหร่าย 12 ขนาด 2 ปอนด์ เม็ด 1.5 mm. ราคา 230.00 บ.
 Kanshou BetaGlucan สาหร่าย 12 ขนาด 2 ปอนด์ เม็ด 2 mm. ราคา 230.00 บ.
 Kanshou BetaGlucan สาหร่าย 6 ขนาด 1 ปอนด์ เม็ด 2 mm. ราคา 150.00 บ.
 Kanshou BetaGlucan สาหร่าย 6 ขนาด 2 ปอนด์ เม็ด 2 mm. ราคา 220.00 บ.
 Kanshou BetaGlucan สาหร่าย 6 ขนาด 2 ปอนด์ เม็ด 4 mm. ราคา 220.00 บ.
 Kanshou สาหร่าย 12 น้ำหนัก 1 ปอนด์ ขนาดเล็ก 1.5 mm. ราคา 140.00 บ.
 Kanshou สาหร่าย 12 น้ำหนัก 1 ปอนด์ ขนาดเล็ก 2 mm. ราคา 140.00 บ.
 Kanshou สาหร่าย 12 น้ำหนัก 2 ปอนด์ ขนาดเล็ก 1.5 mm. ราคา 210.00 บ.
 Kanshou สาหร่าย 12 น้ำหนัก 2 ปอนด์ ขนาดเล็ก 2 mm. ราคา 210.00 บ.
 Kanshou สาหร่าย 6 น้ำหนัก 1 ปอนด์ ขนาดเล็ก 2 mm. ราคา 110.00 บ.
 Kanshou สาหร่าย 6 น้ำหนัก 2 ปอนด์ ขนาดเล็ก 2 mm ราคา 180.00 บ.
 Kanshou สาหร่าย 6 น้ำหนัก 2 ปอนด์ ขนาดเล็ก 3 mm. ราคา 180.00 บ.
 Kanshou สาหร่าย 6 น้ำหนัก 2 ปอนด์ ขนาดเล็ก 4 mm. ราคา 180.00 บ.
 Marine-A- 110 g ราคา 190.00 บ.
 Marine-S- 50 g ราคา 120.00 บ.
 Micro Pellets 22 g ราคา 90.00 บ.
 Micro Pellets 45 g ราคา 140.00 บ.
 Saki Fancy Goldfish Basic Diet 1kg ราคา 1,250.00 บ.
 Saki Fancy Goldfish Basic Diet 200g ราคา 280.00 บ.
 Saki Fancy Goldfish Color Enhancing Diet 1kg ราคา 1,350.00 บ.
 Saki Fancy Goldfish Color Enhancing Diet 200g ราคา 300.00 บ.
 Saki Fancy Goldfish Extreme Color Enhancing Diet 100 g ราคา 320.00 บ.
 Saki Fancy Goldfish Extreme Color Enhancing Diet 500 g ราคา 1,300.00 บ.
 Saki-Hikari Fancy Goldfish Baby Diet 100 g ราคา 245.00 บ.
 Saki-Hikari Fancy Goldfish Color Enhancing Diet - Floating ราคา 275.00 บ.
 Shrimp Cuisine 10 g ราคา 120.00 บ.
 Sinking Carnivorous Pellets 74 g ราคา 230.00 บ.
 Sinking Wafers 25 g ราคา 65.00 บ.
 Tenryu Maintenance 12 Kg.2 mm. ราคา 900.00 บ.
 Tenryu Maintenance 12 Kg.4 mm. ราคา 900.00 บ.
 Tenryu Maintenance 2.5 Kg.2 mm. ราคา 280.00 บ.
 Tenryu Maintenance 2.5 Kg.4 mm. ราคา 280.00 บ.
 Tenryu Premium 1.5 Kg. ขนาดเล็ก 2 mm. ราคา 250.00 บ.
 Tenryu Premium 1.5 Kg. ขนาดเล็ก 4 mm. ราคา 250.00 บ.
 Tenryu Premium 7 Kg. ขนาดเล็ก 2 mm. ราคา 700.00 บ.
 Tenryu Premium 7 Kg. ขนาดเล็ก 4 mm. ราคา 700.00 บ.
 Tetra Arowana 1L ราคา 695.00 บ.
 Tetra Arowana 250 ml ราคา 255.00 บ.
 Tetra Bits Breeder Red 1L ราคา 720.00 บ.
 tetra Bits Complete 100ml ราคา 110.00 บ.
 tetra Bits Complete 1250ml ราคา 690.00 บ.
 tetra Bits Complete 250ml ราคา 220.00 บ.
 Tetra Bits Vitality 250 ml ราคา 260.00 บ.
 Tetra Color 1 L ราคา 730.00 บ.
 Tetra Color 100ml ราคา 115.00 บ.
 Tetra Color 250ml ราคา 250.00 บ.
 Tetra Guppy 100ml ราคา 100.00 บ.
 tetra guppy 250 ml. ราคา 160.00 บ.
 Tetra Marin Mini Granules 100 ml ราคา 175.00 บ.
 Tetra Marin Mini Granules 250 ml ราคา 375.00 บ.
 Tetra Min 1 L ราคา 670.00 บ.
 Tetra Min 100ml ราคา 100.00 บ.
 Tetra Min 300 ml ราคา 190.00 บ.
 Tetra Min Baby 66 ml ราคา 160.00 บ.
 Tetra Red Parrot 1 L ราคา 510.00 บ.
 Tetra Red Parrot 250 ml ราคา 180.00 บ.
 Tetrafauna ReptoMin 1 L ราคา 550.00 บ.
 Tetrafauna ReptoMin 250 ml. ราคา 180.00 บ.
 Tetrafauna Tortoise 500 ml ราคา 300.00 บ.
 ToTo Turtles Food 40 g. ราคา 25.00 บ.
 Turtle Sticks 53 g ราคา 85.00 บ.
 XO Ever Red 100 g. เม็ดกลาง ราคา 160.00 บ.
 XO Ever Red 120 g. เม็ดเล็ก ราคา 160.00 บ.
 XO Ever Red 400 g. เม็ดกลาง ราคา 420.00 บ.
 XO Humpy Head 100 g. เม็ดกลาง ราคา 160.00 บ.
 XO Humpy Head 120 g. เม็ดเล็ก ราคา 160.00 บ.
 XO Humpy Head 400 g. เม็ดกลาง ราคา 420.00 บ.
 XO Starry 100g. เม็ดกลาง ราคา 160.00 บ.
 XO Starry 120g. เม็ดเล็ก ราคา 160.00 บ.
 XO Starry 400g. เม็ดกลาง ราคา 420.00 บ.
 XO Super Red Syn 100 g. ราคา 190.00 บ.
 XO Super Red Syn 400 g. ราคา 470.00 บ.
 อาการกุ้ง ฮาโตริ 100 กรัม ราคา 100.00 บ.
 อาการกุ้ง ฮาโตริ 200 กรัม ราคา 200.00 บ.
 อาหารกุ้งขนาด 2-5 นิ้ว 100 กรัม ราคา 80.00 บ.
 อาหารลูกกุ้ง 100 กรัม ราคา 80.00 บ.
 แคลเซียมกุ้ง ราคา 80.00 บ.
ปั้มลม View All
 aPUMP MAXI 1 ทาง ราคา 850.00 บ.
 aPUMP MAXI 2 ทาง ราคา 1,150.00 บ.
 Atman DC-250 ราคา 140.00 บ.
 EHEIM Air Pump 3701 ราคา 1,255.00 บ.
 EHEIM Air Pump 3702 ราคา 1,555.00 บ.
 EHEIM Air Pump 3704 ราคา 1,800.00 บ.
 Hailea aco-009 ราคา 1,500.00 บ.
 Hailea ACO-208 ราคา 540.00 บ.
 Hailea aco-318 ราคา 700.00 บ.
 Hailea ACO-380 ราคา 2,000.00 บ.
 Hailea ACO-450 ราคา 2,700.00 บ.
 Hailea aco-9905 ราคา 250.00 บ.
 Magic 8800 ราคา 100.00 บ.
 Resun ACO-001 ราคา 650.00 บ.
 Resun ACO-003 ราคา 850.00 บ.
 Resun AIR-4000 ราคา 330.00 บ.
 Resun AIR-8000 ราคา 520.00 บ.
 SOBO SB-960 ราคา 110.00 บ.
 sonic 10000 ราคา 160.00 บ.
 WEIPRO CP-902 ราคา 1,000.00 บ.
 WEIPRO CP-903 ราคา 1,450.00 บ.
 Xilong AD-200 ราคา 1,100.00 บ.
 Xilong DC-900 ราคา 120.00 บ.
 YAMANO AP-10 ราคา 630.00 บ.
 YAMANO AP-120 ราคา 2,600.00 บ.
 YAMANO AP-180 ราคา 3,700.00 บ.
 YAMANO AP-30 ราคา 850.00 บ.
 YAMANO AP-40 ราคา 1,250.00 บ.
 YAMANO AP-60 ราคา 1,600.00 บ.
 YAMANO AP-80 ราคา 2,300.00 บ.
 ปั้มลม Atman HP-12000 ราคา 2,500.00 บ.
 ปั้มลม Atman HP-4000 ราคา 1,350.00 บ.
 ปั้มลม Atman HP-8000 ราคา 2,100.00 บ.
 ปั้มลม KOKO-4000 ราคา 60.00 บ.
 ปั้มลม KOKO-8000 ราคา 100.00 บ.
 ปั้มลม Resun LP-100 ราคา 3,400.00 บ.
 ปั้มลม Resun LP-40 ราคา 2,000.00 บ.
 ปั้มลม Resun LP-60 ราคา 2,500.00 บ.
 ปั้มลม SOBO SB-948 ราคา 420.00 บ.
 ปั้มลมต่อแบตเตอรี่รถ Resun MPQ-902 ราคา 800.00 บ.
 ปั้มลมต่อแบตเตอรี่รถ Resun MPQ-903 ราคา 1,000.00 บ.
 ปั้มลมต่อแบตเตอรี่รถ Resun MPQ-904 ราคา 1,250.00 บ.
 ปั้มลมต่อแบตเตอรี่รถ Resun MPQ-905 ราคา 1,450.00 บ.
 ปั้มลมต่อแบตเตอรี่รถ Resun MPQ-906 ราคา 1,800.00 บ.
 ปั้มลมต่อแบตเตอรี่รถ Yamano BAP-50 ราคา 1,100.00 บ.
 ปั้มลมต่อแบตเตอรี่รถ Yamano BAP-60 ราคา 1,500.00 บ.
 ปั้มลมต่อแบตเตอรี่รถ Yamano BAP-70 ราคา 1,700.00 บ.
 ปั้มลมต่อแบตเตอรี่รถ Yamano BAP-80 ราคา 2,000.00 บ.
 ปั้มลมแบตเตอรี่ Hailea cp-60 ราคา 3,200.00 บ.
 ปั้มลมแบตเตอรี่ Resun ACD-6602 ราคา 1,200.00 บ.
 ปั้มลมแบตเตอรี่ Resun ACD-6604 ราคา 1,500.00 บ.
 ปั้มลมโอโซน hailea HLO-810 ราคา 1,750.00 บ.
 ปั้มลมโอโซน WEIPRO ET-100 ราคา 1,900.00 บ.
 ปั้มลมโอโซน WEIPRO ET-200 ราคา 2,200.00 บ.
 ปั้มลมโอโซน WEIPRO ET-25 ราคา 1,200.00 บ.
 ปั้มลมโอโซน WEIPRO ET-50 ราคา 1,500.00 บ.
ปั้มน้ำ View All
 Atman AT-103 ราคา 350.00 บ.
 Atman AT-104 ราคา 500.00 บ.
 Atman AT-105 ราคา 650.00 บ.
 Atman AT-106 ราคา 890.00 บ.
 Atman AT-107 ราคา 990.00 บ.
 Atman DP-12000 ราคา 3,900.00 บ.
 Atman DP-20000 ราคา 4,400.00 บ.
 Atman DP-5000 ราคา 3,400.00 บ.
 Atman DP-7000 ราคา 3,500.00 บ.
 Atman DP-9000 ราคา 3,600.00 บ.
 Atman HA-20 ราคา 4,200.00 บ.
 Atman HA-25 ราคา 4,600.00 บ.
 Atman HA-35 ราคา 5,900.00 บ.
 Atman MP-12000 ราคา 3,050.00 บ.
 Atman MP-18000 ราคา 3,250.00 บ.
 Atman MP-20000 ราคา 3,450.00 บ.
 Atman MP-5500 ราคา 1,900.00 บ.
 Atman MP-6500 ราคา 2,100.00 บ.
 Atman MP-7500 ราคา 2,300.00 บ.
 Atman MP-8500 ราคา 2,500.00 บ.
 Atman MP-9500 ราคา 2,800.00 บ.
 Boyu FP-08E ราคา 220.00 บ.
 Boyu FP-18E ราคา 250.00 บ.
 Boyu FP-28E ราคา 350.00 บ.
 Boyu FP-38E ราคา 450.00 บ.
 Boyu SPF13000 ราคา 2,700.00 บ.
 Boyu SPF16000 ราคา 3,000.00 บ.
 Boyu SPF48000 ราคา 6,000.00 บ.
 Eheim Compact 1000 ราคา 1,690.00 บ.
 Eheim Compact 300 ราคา 790.00 บ.
 Eheim Compact 600 ราคา 1,290.00 บ.
 Eheim Compact+ 2000 ราคา 3,890.00 บ.
 Eheim Compact+ 3000 ราคา 4,990.00 บ.
 Eheim Compact+ 5000 ราคา 8,450.00 บ.
 Eheim Compact+Marine pump ราคา 6,990.00 บ.
 Eheim Universal Hobby-pump 1200 ราคา 5,250.00 บ.
 Eheim Universal Hobby-pump 300 ราคา 3,200.00 บ.
 Eheim Universal Hobby-pump 600 ราคา 3,900.00 บ.
 Eheim Universal pump 2400 ราคา 8,950.00 บ.
 Eheim Universal pump 2400 (สายยาว 10 เมตร ) ราคา 9,590.00 บ.
 Eheim Universal pump 3400 ราคา 9,550.00 บ.
 Eheim Universal pump 3400 (สายยาว 10 เมตร ) ราคา 10,550.00 บ.
 Resun King-3 ราคา 950.00 บ.
 Resun King-4 ราคา 1,200.00 บ.
 Resun King-6 ราคา 1,900.00 บ.
 Resun Penguin-2400 ราคา 750.00 บ.
 Resun Penguin-8500 ราคา 2,150.00 บ.
 Resun PG 10000 ราคา 3,200.00 บ.
 Resun PG 12000 ราคา 3,300.00 บ.
 Resun PG 15000 ราคา 3,400.00 บ.
 Resun PG 18000 ราคา 3,500.00 บ.
 Resun PG 28000 ราคา 4,400.00 บ.
 Resun S-10000 ราคา 2,200.00 บ.
 Resun S-3000 ราคา 760.00 บ.
 Resun S-4500 ราคา 950.00 บ.
 SOBO WP 208H ราคา 195.00 บ.
 Yamano PSP-5 ราคา 1,550.00 บ.
 Yamano PSP-6 ราคา 1,900.00 บ.
 Yamano PSP-7 ราคา 2,600.00 บ.
 Yamano SP-12000 ราคา 2,500.00 บ.
 Yamano SP-5000 ราคา 1,500.00 บ.
 Yamano SP-9000 ราคา 1,800.00 บ.
 Yamano WP-3900 ราคา 500.00 บ.
 Yamano WP-4500 ราคา 600.00 บ.
 ปั้มน้ำ Atman PH-2000 ราคา 670.00 บ.
 ปั้มน้ำ Atman PH-2500 ราคา 770.00 บ.
 ปั้มน้ำ Atman PH-3000 ราคา 1,050.00 บ.
 ปั้มน้ำ Atman PH-4000 ราคา 1,200.00 บ.
 ปั้มน้ำ Sobo WP-104 ราคา 1,250.00 บ.
 ปั้มน้ำ Sobo WP-105 ราคา 1,400.00 บ.
 ปั้มน้ำ Sobo WP-106 ราคา 1,850.00 บ.
 ปั้มน้ำ Sobo WP-1250 ราคา 110.00 บ.
 ปั้มน้ำ Sobo WP-1650 ราคา 170.00 บ.
 ปั้มน้ำ Sobo WP-3550 ราคา 450.00 บ.
 ปั้มน้ำ Sobo WP-4550 ราคา 550.00 บ.
 ปั้มน้ำ Sobo WP-5200 ราคา 720.00 บ.
 ปั้มน้ำ Sobo WP-7200 ราคา 920.00 บ.
 ปั้มน้ำ Sonic AP 1000 ราคา 100.00 บ.
 ปั้มน้ำ Sonic AP 1200 ราคา 110.00 บ.
 ปั้มน้ำ Sonic AP 1600 ราคา 170.00 บ.
 ปั้มน้ำ Sonic AP 2500 ราคา 260.00 บ.
 ปั้มน้ำ Sonic AP 3500 ราคา 350.00 บ.
 ปั้มน้ำ Sonic AP-4500 ราคา 500.00 บ.
 ปั้มน้ำ Sonic AP-5000 ราคา 520.00 บ.
 ปั้มน้ำ Sonic SP 606 ราคา 1,250.00 บ.
 ปั้มน้ำ Sonic SP 609 ราคา 1,400.00 บ.
 ปั้มน้ำ Sonic SP 612 ราคา 1,700.00 บ.
 ปั้มน้ำ Sonic SP 620 ราคา 2,300.00 บ.
 ปั้มน้ำ Sonic SP 625 ราคา 2,500.00 บ.
 ปั้มน้ำ Sonic SP 628 ราคา 3,200.00 บ.
 ปั้มน้ำ Sonic SP 638 ราคา 3,800.00 บ.
ระบบกรองน้ำตู้ปลา View All
 ALEAS XP-06 ราคา 150.00 บ.
 ALEAS XP-07 ราคา 210.00 บ.
 Atman AT-3335 ราคา 1,950.00 บ.
 Atman AT-3336 ราคา 2,350.00 บ.
 Atman AT-3337 ราคา 2,500.00 บ.
 Atman AT-3338 ราคา 2,990.00 บ.
 Atman AT-881 ราคา 650.00 บ.
 Atman AT-882 ราคา 950.00 บ.
 Atman AT-883 ราคา 1,150.00 บ.
 Atman EF-3000UV ราคา 4,800.00 บ.
 Atman EF-4000UV ราคา 5,800.00 บ.
 Atman EF-6000UV ราคา 7,800.00 บ.
 Atman HF-0100 ราคา 200.00 บ.
 Atman HF-0300 ราคา 300.00 บ.
 Atman HF-0400 ราคา 350.00 บ.
 Atman HF-0600 ราคา 420.00 บ.
 GEX Maga Power 1215 ราคา 6,000.00 บ.
 GEX Maga Power 6090 ราคา 3,500.00 บ.
 GEX Maga Power 9012 ราคา 4,000.00 บ.
 Resun CY-20 ราคา 650.00 บ.
 Resun EF-1600 ราคา 2,200.00 บ.
 Resun EF-1600U ราคา 3,000.00 บ.
 Resun EF-2800 ราคา 3,200.00 บ.
 Resun EF-2800U ราคา 3,850.00 บ.
 Resun EPF-13500U ราคา 4,250.00 บ.
 Up Aqua External 120 Filter ราคา 1,000.00 บ.
 กรองนอก Eheim Classic 2211 ราคา 3,750.00 บ.
 กรองนอก Eheim Classic 2213 ราคา 4,250.00 บ.
 กรองนอก Eheim Classic 2215 ราคา 5,950.00 บ.
 กรองนอก Eheim Classic 2217 ราคา 7,550.00 บ.
 กรองนอก Eheim Classic 2260 ราคา 25,500.00 บ.
 กรองบนตู้ SOBO WP-1880F ราคา 240.00 บ.
 กรองบนตู้ SOBO WP-3380F ราคา 320.00 บ.
 กรองฟองน้ำ Xy-2810 ราคา 60.00 บ.
 กรองฟองน้ำ Xy-2811 ราคา 70.00 บ.
 กรองฟองน้ำ Xy-2813 ราคา 85.00 บ.
 กรองฟองน้ำ Xy-2835 ราคา 40.00 บ.
 กรองฟองน้ำ Xy-2836 ราคา 50.00 บ.
 กรองฟองน้ำแบบติดข้างตู้ XY-2820 ราคา 60.00 บ.
 กรองฟองน้ำแบบติดข้างตู้ XY-2822 ราคา 160.00 บ.
 กรองฟองน้ำแบบติดข้างตู้ XY-2830 ราคา 80.00 บ.
 กรองฟองน้ำแบบติดข้างตู้ XY-2831 ราคา 100.00 บ.
 กรองเหลี่ยมใสขนาดเล็ก ราคา 65.00 บ.
 กรองแขวน Jeneca XP 03 ราคา 175.00 บ.
 กรองแขวน Jeneca XP 09 ราคา 300.00 บ.
 กรองแขวน Jeneca XP-11 ราคา 350.00 บ.
 กรองแขวน Jeneca XP-13 ราคา 380.00 บ.
 ถังกรอง 10 L ราคา 270.00 บ.
 ถังกรอง 10 L ครบชุด ราคา 850.00 บ.
 ถังกรอง 20 L ราคา 350.00 บ.
 ถังกรอง 20 L ครบชุด ราคา 1,500.00 บ.
 ถังกรอง 40 L ราคา 480.00 บ.
 ถังกรอง 40 L ครบชุด ราคา 1,650.00 บ.
 ถังกรอง 40 L ครบชุด ราคา 2,560.00 บ.
 ถังกรอง 5 L ราคา 220.00 บ.
 ถังกรอง 5 L ครบชุด ราคา 550.00 บ.
 ถังกรอง 60 L ราคา 750.00 บ.
 ถังกรอง JEBAO BCF-12000 ราคา 4,200.00 บ.
 ถังกรอง JEBAO BCF-15000 ราคา 4,500.00 บ.
 แผ่นกรอง GEX ใช้ได้กับทุกรุ่น ราคา 150.00 บ.
อุปกรณ์ตู้ไม้น้ำ View All
 ADA BACTER 100 ราคา 580.00 บ.
 ADA BACTER BALL ราคา 670.00 บ.
 ADA BRIGHTY K 250 ml ราคา 450.00 บ.
 ADA BRIGHTY K 500 ml ราคา 750.00 บ.
 ADA CLEAR SUPER ราคา 580.00 บ.
 ADA GREEN BACTER ปกติ 780.00 บ.
พิเศษ 750.00 บ.
 ADA GREEN BRIGHTY SPECIAL LIGHT ราคา 750.00 บ.
 ADA GREEN BRIGHTY SPECIAL SHADE ราคา 700.00 บ.
 ADA GREEN BRIGHTY STEP 1 250 ml ราคา 450.00 บ.
 ADA GREEN BRIGHTY STEP 1 500 ml ราคา 750.00 บ.
 ADA GREEN BRIGHTY STEP 2 250 ml ราคา 450.00 บ.
 ADA GREEN BRIGHTY STEP 2 500 ml ราคา 750.00 บ.
 ADA GREEN BRIGHTY STEP 3 250 ml ราคา 450.00 บ.
 ADA GREEN BRIGHTY STEP 3 500 ml ราคา 750.00 บ.
 ADA GREEN GAIN ปกติ 780.00 บ.
พิเศษ 750.00 บ.
 ADA IRON BOTTOM ราคา 600.00 บ.
 ADA IRON BOTTOM LONG ราคา 820.00 บ.
 ADA MULTI BOTTOM ราคา 600.00 บ.
 ADA MULTI BOTTOM LONG ราคา 820.00 บ.
 ADA PHYTON GIT ปกติ 780.00 บ.
พิเศษ 750.00 บ.
 Aqua Soil-Amazonia (9L) ราคา 900.00 บ.
 Aqua Soil-Amazonia Powder Type (3L) ราคา 650.00 บ.
 Aqua Soil-Amazonia Powder Type (9L) ราคา 1,400.00 บ.
 Aqua Soil-Malaya (9L) ราคา 900.00 บ.
 Aquabase 250 g ราคา 330.00 บ.
 Aquashade 250 ml. ราคา 280.00 บ.
 Aquashade 500 ml. ราคา 390.00 บ.
 Aquatililer 500 ml ราคา 390.00 บ.
 AZOO PLANT PREMIUM 250ml ราคา 275.00 บ.
 AZOO PLANT PREMIUM 500ml ราคา 425.00 บ.
 AZOO RED ADVAN 250ml ราคา 275.00 บ.
 AZOO RED ADVAN 500ml ราคา 425.00 บ.
 Balance - K 250 ml ราคา 280.00 บ.
 Balance - K 500 ml ราคา 390.00 บ.
 CO2 Atomizer ราคา 60.00 บ.
 CO2 Disposable Cylinder 95gX3 ถัง ราคา 920.00 บ.
 CO2 GLASS DIFFUSER ขนาด 20mm ราคา 150.00 บ.
 CO2 GLASS DIFFUSER ขนาด 25mm ราคา 180.00 บ.
 Co2 Omnibus Regulator ราคา 850.00 บ.
 CO2 Optimat ราคา 835.00 บ.
 CO2 System ราคา 650.00 บ.
 ECA (Efficient Complex Acid) ปกติ 780.00 บ.
พิเศษ 750.00 บ.
 Ferk Rosetta 20เม็ด ราคา 190.00 บ.
 Ferk Rosetta 50 เม็ด ราคา 450.00 บ.
 Ferka Stemma 20 เม็ด ราคา 190.00 บ.
 Ferka Stemma 50 เม็ด ราคา 450.00 บ.
 NEO Diffuser-L ราคา 300.00 บ.
 NEO Diffuser-M ราคา 250.00 บ.
 NEO Diffuser-s ราคา 200.00 บ.
 Power Sand M (2L) ราคา 650.00 บ.
 Power Sand S (2L) ราคา 650.00 บ.
 Power Sand Special L (18L) ราคา 4,600.00 บ.
 Power Sand Special M (6L) ราคา 1,900.00 บ.
 Power Sand Special S (2L) ราคา 750.00 บ.
 Tetra CO2 Depot ราคา 220.00 บ.
 Up Aqua CO2 System A-163 ราคา 380.00 บ.
 Up Aqua CO2 กระป๋อง x 3 ราคา 320.00 บ.
 Up Aqua CO2 กระป๋องแบบกัก CO2 ราคา 120.00 บ.
 Up Aqua Regulator + Solenoid Magnetic Valve A-100 ราคา 2,300.00 บ.
 Up Aqua Regulator + Solenoid Magnetic Valve A-153 ราคา 2,450.00 บ.
 Up Aqua Stainless Sand Scraper ราคา 140.00 บ.
 Up Glass DIFFUSER ราคา 350.00 บ.
 VIV Green-Pinsettes 300 mm ราคา 600.00 บ.
 VIV Pro-Pinsettes Curve type 300 mm ราคา 600.00 บ.
 VIV Pro-Pinsettes Serie 270 mm ราคา 500.00 บ.
 VIV Pro-Scissors Spring ราคา 780.00 บ.
 VIV Pro-Scissors Wave ราคา 780.00 บ.
 ดินปลูกต้นไม้น้ำ GEX 2 kg เม็ดเล็ก ราคา 350.00 บ.
 ดินปลูกต้นไม้น้ำ GEX 8 kg ราคา 800.00 บ.
 ตัวแยก Co2 3 ทาง ราคา 130.00 บ.
 ถังคาร์บอน CISTA Aluminium Cylinder 1 L ราคา 1,800.00 บ.
 ถังคาร์บอน Up Aqua Aluminium Cylinder 1 L ราคา 1,800.00 บ.
 ถังคาร์บอน Up Aqua Aluminium Cylinder 2.8 L ราคา 3,670.00 บ.
 ปุ๋ยฝังต้นไม้น้ำของ GEX ราคา 220.00 บ.
 วาวล์ปรับ Co2 ราคา 290.00 บ.
รางไฟ,โคมไฟ View All
 Boyu PL-30 ราคา 650.00 บ.
 Boyu PL-40 ราคา 750.00 บ.
 Boyu PL-50 ราคา 830.00 บ.
 Boyu SD-20 ราคา 650.00 บ.
 Boyu SD-35 ราคา 750.00 บ.
 Boyu SD-50 ราคา 850.00 บ.
 Boyu SDL-01A ราคา 880.00 บ.
 Boyu SDL-02A ราคา 1,150.00 บ.
 Boyu SDL-03A ราคา 1,550.00 บ.
 Chihiros A-SERIES รุ่น A301 ราคา 1,259.00 บ.
 Chihiros A-SERIES รุ่น A351 ราคา 1,550.00 บ.
 Chihiros A-SERIES รุ่น A401 ราคา 1,659.00 บ.
 Chihiros A-SERIES รุ่น A451 ราคา 1,750.00 บ.
 Chihiros A-SERIES รุ่น A501 ราคา 1,850.00 บ.
 Chihiros A-SERIES รุ่น A601 ราคา 2,000.00 บ.
 Odysea 24 นิ้ว (หลอด T5HO 24 w x 4) ราคา 2,200.00 บ.
 Odysea 36 นิ้ว (หลอด T5HO 39 w x 4) ราคา 2,900.00 บ.
 Odysea 48 นิ้ว (หลอด T5HO 54w x 4) ราคา 3,500.00 บ.
 Xilong XL 5 w ราคา 165.00 บ.
 Xilong XL 7 w ราคา 180.00 บ.
 โคมไฟ LED XL-28LED ราคา 280.00 บ.
 โคมไฟ LED XL-48LED ราคา 380.00 บ.
 โคมไฟ PRO LED LIGHT ราคา 450.00 บ.
 โคมไฟ PRO LED LIGHT ราคา 380.00 บ.
หลอด uv กำจัดเชื้อโรค น้ำเขียว View All
 Atman UV Lamp 11 W ราคา 2,100.00 บ.
 Atman UV Lamp 18 W ราคา 2,700.00 บ.
 Atman UV Lamp 36 W ราคา 3,100.00 บ.
 Atman UV Lamp 5 W ราคา 1,500.00 บ.
 Atman UV Lamp 9 W ราคา 1,850.00 บ.
 Jebo UV Lamp 18 W ราคา 1,200.00 บ.
 Jebo UV Lamp 36 W ราคา 1,400.00 บ.
 Jebo UV Lamp 9 W ราคา 1,000.00 บ.
 Xilong UV 10W ราคา 1,000.00 บ.
 Xilong UV 15W ราคา 1,200.00 บ.
 Xilong UV 20 W ราคา 1,400.00 บ.
 Xilong UV 4 W ราคา 700.00 บ.
 Xilong UV 6W ราคา 800.00 บ.
 หลอด UV Atman 11 W ราคา 550.00 บ.
 หลอด UV Atman 18 W ราคา 680.00 บ.
 หลอด UV Atman 36 W ราคา 750.00 บ.
 หลอด UV Atman 5 W ราคา 420.00 บ.
 หลอด UV Atman 9 W ราคา 470.00 บ.
 หลอด UV FUJI 15 W ราคา 2,000.00 บ.
 หลอด UV FUJI 30 W ราคา 2,500.00 บ.
 หลอด UV Resun 11 W ราคา 450.00 บ.
 หลอด UV Resun 18 W ราคา 550.00 บ.
 หลอด UV Resun 24 W ราคา 650.00 บ.
 หลอด UV Resun 36 W ราคา 750.00 บ.
 หลอด UV Resun 55 W ราคา 950.00 บ.
วัสดุกรอง,ซับเสตรด,ไบโอบอล View All
 AZOO 4in1 Active Filter ราคา 450.00 บ.
 Eheim Seramic ring 1 L. ราคา 550.00 บ.
 Eheim Seramic ring 5 L. ราคา 2,190.00 บ.
 Eheim Substrat Pro 1 L. ราคา 880.00 บ.
 Eheim Substrat Pro 2 L. ราคา 1,550.00 บ.
 Eheim Substrat Pro 5 L. ราคา 3,650.00 บ.
 Seramic ring 1 L ราคา 100.00 บ.
 ซีโอไลท์ 1กิโลกรัม ราคา 65.00 บ.
 ซีโอไลท์ 500 กรัม ราคา 45.00 บ.
 ถ่านคาร์บอน 1 กิโลกรัม ราคา 65.00 บ.
 ถ่านคาร์บอน 500 กรัม ราคา 45.00 บ.
 เซมามิก Mr.Aqua 1L ราคา 350.00 บ.
 เซมามิก Mr.Aqua 5L ราคา 1,380.00 บ.
 เอ็ม เอ ซีโอไลท์ 1 กิโลกรัม ราคา 80.00 บ.
 เอ็ม เอ ซีโอไลท์ 500 กรัม ราคา 65.00 บ.
 ไบโอบอล(Bioball) 50 ลูก ราคา 140.00 บ.
 ไบโอบอล(Bioball)แบบหนาม 50 ลูก ราคา 80.00 บ.
อุปกรณ์ทำความสะอาดตู้ปลา View All
 ที่ดูดขี้ปลา Boyu BY-1 ราคา 200.00 บ.
 ที่ดูดขี้ปลา Boyu BY-2 ราคา 220.00 บ.
 ที่ดูดขี้ปลา Boyu BY-3 ราคา 240.00 บ.
 ที่ดูดขี้ปลา Boyu BY-4 ราคา 260.00 บ.
 ที่ดูดขี้ปลา แบบใส่ถ่าน ราคา 350.00 บ.
 ที่ดูดขี้ปลา แบบใส่ถ่านและใช้ไฟบ้าน ราคา 400.00 บ.
 ที่ดูดขี้ปลาชนิดบีบ ราคา 60.00 บ.
 แปรงแม่เหล็ก BOYU FMB-201 ราคา 200.00 บ.
 แปรงแม่เหล็ก BOYU FMB-202 ราคา 300.00 บ.
 แปรงแม่เหล็ก BOYU FMB-203 ราคา 380.00 บ.
 แปรงแม่เหล็ก BOYU FMB-205 ราคา 480.00 บ.
 แปรงแม่เหล็ก CHIHIROS MINI ราคา 450.00 บ.
 แปรงแม่เหล็ก CHIHIROS NANO ราคา 650.00 บ.
ฮิดเตอร์(heater) View All
 Atman AT-100 w ราคา 290.00 บ.
 Atman AT-200 w ราคา 320.00 บ.
 Atman AT-300 w ราคา 420.00 บ.
 Atman AT-50 w ราคา 260.00 บ.
 Eheim Jager 100 w ราคา 1,150.00 บ.
 Eheim Jager 150 w ราคา 1,250.00 บ.
 Eheim Jager 250 w ราคา 1,450.00 บ.
 Eheim Jager 300 w ราคา 1,550.00 บ.
 Sobo 100 w ราคา 220.00 บ.
 Sobo 200 w ราคา 230.00 บ.
 Sobo 300 w ราคา 250.00 บ.
อุปกรณ์ปลาทะเล View All
 Bubble Magus Curve 5 ราคา 4,500.00 บ.
 Bubble Magus Curve 7 ราคา 7,100.00 บ.
 Bubble Magus Curve 9 ราคา 8,600.00 บ.
 สกิมเมอร์ Boyu DG-2516 ราคา 1,700.00 บ.
 สกิมเมอร์ Boyu DG-2520 ราคา 2,100.00 บ.
 สกิมเมอร์ Boyu DG-2524 ราคา 2,300.00 บ.
 สกิมเมอร์ Boyu DT-2516 ราคา 1,700.00 บ.
 สกิมเมอร์ Boyu DT-2520 ราคา 2,100.00 บ.
 สกิมเมอร์ Boyu DT-2524 ราคา 2,300.00 บ.
อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพน้ำ View All
 Deep six ที่วัดความเค็มแบบตวง ราคา 280.00 บ.
 Easy PH PEN ราคา 1,250.00 บ.
 PRODAC test No2 ราคา 350.00 บ.
 PRODAC test PH ราคา 280.00 บ.
 Seachem Ammonia Alert ราคา 680.00 บ.
 Seachem pH Alert ราคา 480.00 บ.
 SPEEDY Test - แผ่นวัดค่าน้ำแบบ วัด 6 ค่าในแผ่นเดียว ราคา 680.00 บ.
 Tetratest 6 in 1 ราคา 720.00 บ.
 Tetratest CO2 ราคา 430.00 บ.
 Tetratest GH ราคา 220.00 บ.
 Tetratest KH ราคา 220.00 บ.
 Tetratest NH3 , NH4 ราคา 600.00 บ.
 Tetratest NO2 ราคา 265.00 บ.
 Tetratest O2 ราคา 520.00 บ.
 Tetratest pH (สำหรับน้ำจืด) ราคา 230.00 บ.
 Tetratest pH (สำหรับน้ำทะเล) ราคา 230.00 บ.
เครื่องให้อาหาร,เครื่องตั้งเวลา View All
 Eheim Automatic Feeding Unit 3581 ราคา 2,000.00 บ.
 Eheim Automatic Feeding Unit Twin ราคา 3,200.00 บ.
 Up Aqua Timer ราคา 190.00 บ.
 Warmtone Food Timer ราคา 450.00 บ.
 เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ ResunAF-2005D ราคา 480.00 บ.
สายยาง,ข้อต่อลม,อุปกรณ์เสริมต่างๆ View All
 3 ทาง ราคา 2.00 บ.
 3 ทาง แบบถุง ราคา 140.00 บ.
 4 ทาง ราคา 2.00 บ.
 4 ทาง แบบถุง ราคา 140.00 บ.
 กรวยให้อาหารสด ราคา 15.00 บ.
 กล่องแยกปลา พลาสติกใส ราคา 100.00 บ.
 กล่องแยกปลา พลาสติกใส ขนาดเล็ก ราคา 75.00 บ.
 ข้อต่อตรง ราคา 1.00 บ.
 ที่ยึดแผ่นกันตู้ ราคา 10.00 บ.
 ท่อแยกลมสแตนเลส 10 หัว ราคา 350.00 บ.
 ท่อแยกลมสแตนเลส 18 หัว ราคา 480.00 บ.
 วาล์วลมสแตนเลส 1 หัว ราคา 45.00 บ.
 วาล์วลมสแตนเลส 2 หัว ราคา 60.00 บ.
 วาล์วลมสแตนเลส 3 หัว ราคา 70.00 บ.
 วาล์วลมสแตนเลส 4 หัว ราคา 85.00 บ.
 วาล์วลมสแตนเลส 5 หัว ราคา 120.00 บ.
 วาวร์ ราคา 5.00 บ.
 สายยางออกซิเจน 10 เมตร ราคา 30.00 บ.
 สายยางออกซิเจน 3 เมตร ราคา 10.00 บ.
 สายยางออกซิเจน 6 เมตร ราคา 20.00 บ.
 สายยางออกซิเจนม้วนเล็กยาว 40 เมตร ราคา 90.00 บ.
 สายยางออกซิเจนม้วนใหญ่ยาว 100 เมตร ราคา 180.00 บ.
 สายยางออกซิเจนแบบซิลิโคน 3 เมตร ราคา 20.00 บ.
 สายยางออกซิเเจนแบบซิลิโคนยาว 100 เมตร ราคา 350.00 บ.
หัวทราย View All
 หัวทรายจานมีขอบ ASC-100A ราคา 250.00 บ.
 หัวทรายจานมีขอบ ASC-130A ราคา 300.00 บ.
 หัวทรายจานมีขอบ ASC-200 ราคา 600.00 บ.
 หัวทรายละเอียดแบบกลม Asc -60 ราคา 55.00 บ.
 หัวทรายละเอียดแบบกลม Asc -80 ราคา 120.00 บ.
 หัวทรายละเอียดแบบกลม(A005) ราคา 5.00 บ.
 หัวทรายละเอียดแบบกลม(A006) ราคา 10.00 บ.
 หัวทรายละเอียดแบบกลม(A007) ราคา 35.00 บ.
 หัวทรายละเอียดแบบกลม(A008) ราคา 10.00 บ.
 หัวทรายละเอียดแบบกลม(ฺB3sc) ราคา 15.00 บ.
 หัวทรายละเอียดแบบยาวกลม(A001) ราคา 5.00 บ.
 หัวทรายละเอียดแบบยาวขนาด 13 cm ราคา 280.00 บ.
 หัวทรายละเอียดแบบยาวขนาด 8 cm ราคา 230.00 บ.
 หัวทรายละเอียดแบบแท่ง(A014) ราคา 35.00 บ.
 หัวทรายสายยาง Aleas 12 นิ้ว ราคา 40.00 บ.
 หัวทรายสายยาง Aleas 18 นิ้ว ราคา 55.00 บ.
 หัวทรายสายยาง Aleas 24 นิ้ว ราคา 65.00 บ.
 หัวทรายสายยาง Aleas 30 นิ้ว ราคา 75.00 บ.
 หัวทรายสายยาง Aleas 36 นิ้ว ราคา 85.00 บ.
 หัวทรายสายยาง Aleas 42 นิ้ว ราคา 95.00 บ.
 หัวทรายสายยาง Aleas 48 นิ้ว ราคา 105.00 บ.
 หัวทรายสายรุ้งขนาดกลาง ราคา 20.00 บ.
 หัวทรายสายรุ้งขนาดเล็ก ราคา 10.00 บ.
 หัวทรายสายรุ้งขนาดใหญ่ ราคา 25.00 บ.
เครื่องวัดอุณหภูมิตู้ปลา View All
 Boyu Sticker Thermometer ราคา 45.00 บ.
 Boyu Thermometer ราคา 25.00 บ.
 Boyu Thermometer BT-01 ราคา 40.00 บ.
 Boyu Thermometer BT-09 ราคา 50.00 บ.
 digital thermometer ราคา 150.00 บ.
 Digital Thermometer AT-10 ราคา 200.00 บ.
พัดลมทำความเย็น View All
 ANS Cooling Fan 3000 ราคา 450.00 บ.
 BOYU Cooling fan ราคา 520.00 บ.
 Up Aqua Cooling Fan 2 ใบพัด ราคา 750.00 บ.
 พัดลม Easy Aqua ราคา 490.00 บ.
 พัดลม Easy Aqua แบบวัดอุณหภูมิได้ ราคา 825.00 บ.
ชิลเลอร์(chiller) เครื่องทำความเย็น View All
 Hailea HC-1000A ราคา 19,900.00 บ.
 Hailea HS-28A ราคา 8,500.00 บ.
 Hailea HS-52A ราคา 11,500.00 บ.
 Hailea HS-66A ราคา 12,500.00 บ.
 Hailea HS-90A ราคา 13,500.00 บ.
อุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลา View All
 MF GRAIN STONE ราคา 145.00 บ.
 กระถางดินเผา Up Aqua F-907 ราคา 150.00 บ.
 ดินเผาบ้านประสาท Up Aqua F-906 ราคา 180.00 บ.
 ถ้ำวางไข่ปลาหมอสีแคระ Up Aqua F-904 ราคา 170.00 บ.
 ท่อดินเผา 3 ท่อ Up Aqua F-902 ราคา 230.00 บ.
 ท่อดินเผา 6 ท่อ Up Aqua F-905 ราคา 210.00 บ.
พรรณไม้น้ำ View All
 เทปตรง ราคา 80.00 บ.
ยารักษาโรคจุดขาว View All
 Mala Fish ราคา 35.00 บ.
 ซุปเปอร์อิ๊ค (Super Ich) 100 cc ราคา 320.00 บ.
 ซุปเปอร์อิ๊ค (Super Ich) 25 cc ราคา 50.00 บ.
 มาลา ฟิช พลัส (MA Mala Fish Plus) 1000 cc. ราคา 360.00 บ.
 มาลา ฟิช พลัส (MA Mala Fish Plus) 500 cc. ราคา 200.00 บ.
ยารักษาแผลตามตัวและเน่าเปื่อย View All
 ร๊อตสต๊อป (Rot Stop) 100 cc ราคา 290.00 บ.
 ร๊อตสต๊อป (Rot Stop) 25 cc ราคา 45.00 บ.
 เยลโล่ กรีน พลัส (MA Yellow Green Plus) 1000 cc. ราคา 180.00 บ.
 เยลโล่ กรีน พลัส (MA Yellow Green Plus) 500 cc. ราคา 100.00 บ.
ยากำจัดหนอนสมอ ปริงใส View All
 ไซเตส (Sites) 250 g ราคา 400.00 บ.
 ไซเตส (Sites) 50 g ราคา 110.00 บ.
ยารักษาโรคเชื้อรา View All
ยาฆ่าเชื้อโรคในตู้ปลา View All
น้ำยาป้องกันโรคต่างๆ View All
 มารีนเคียว (Marine Cure) 100 cc ราคา 320.00 บ.
 มารีนเคียว (Marine Cure) 25 cc ราคา 50.00 บ.
น้ำยาปรับน้ำใสและน้ำยาปรับสภาพน้ำต่างๆ View All
 AQUA GUARD plus 250 ml ราคา 195.00 บ.
 AQUA GUARD plus 500 ml ราคา 325.00 บ.
 AZOO CLOUDY TREATEMENT 250 ml ราคา 275.00 บ.
 Clean ปรับสภาพน้ำใส สูตรเข้มข้น ราคา 30.00 บ.
 Moniter 120 cc. ราคา 30.00 บ.
 Moniter 180 cc. ราคา 45.00 บ.
 Moniter 500 cc. ราคา 100.00 บ.
 MS Royal 120 cc. ราคา 30.00 บ.
 MS Royal 200 cc. ราคา 40.00 บ.
 MS Royal 500 cc. ราคา 100.00 บ.
 Tetra Black Water 100 ml. ราคา 150.00 บ.
 Tetra Black Water 500 ml. ราคา 520.00 บ.
 Tetra Crystal Water 100 ml. ราคา 120.00 บ.
 Tetra Crystal Water 250 ml. ราคา 220.00 บ.
 TRIPPLE BLACK WATER 250 ml ราคา 225.00 บ.
 TRIPPLE BLACK WATER 500 ml ราคา 375.00 บ.
 คลีน เคลียร์ พลัส (MA Clean Clear Plus) 1000 cc. ราคา 180.00 บ.
 คลีน เคลียร์ พลัส (MA Clean Clear Plus) 500 cc. ราคา 100.00 บ.
วิตามินสัตว์น้ำ View All
 Tetra Arowana Vital 500 ml ราคา 520.00 บ.
 วีต้า พลัส ดี 1(Vita Plus D1) 1000 CC. ราคา 420.00 บ.
 วีต้า พลัส ดี 1(Vita Plus D1)240 CC. ราคา 120.00 บ.
 วีต้า พลัส ดี 2(Vita Plus D2) 1000 CC. ราคา 420.00 บ.
 วีต้า พลัส ดี 2(Vita Plus D2) 240 CC. ราคา 120.00 บ.
 วีต้า พลัส ดี 3(Vita Plus D3) 1000 CC. ราคา 420.00 บ.
 วีต้า พลัส ดี 3(Vita Plus D3) 240 CC. ราคา 120.00 บ.
 วีต้า พลัส ดี 4(Vita Plus D4)1000 CC. ราคา 420.00 บ.
 วีต้า พลัส ดี 4(Vita Plus D4)240 CC. ราคา 120.00 บ.
น้ำยาลดคลอรีน View All
 AquaSafe 100 ml ราคา 150.00 บ.
 Sure Water ราคา 35.00 บ.
 Tatre aqua safe 250 ml. ราคา 320.00 บ.
 Tatre aqua safe 500 ml. ราคา 570.00 บ.
 ชัวร์ วอเตอร์ พลัส (MA Sure Water Plus) 1000 cc. ราคา 180.00 บ.
 ชัวร์ วอเตอร์ พลัส (MA Sure Water Plus) 500 cc. ราคา 100.00 บ.
น้ำยาเพิ่มจุลินทร์ในน้ำและน้ำยากำจัดของเสีย View All
 PLANT BIOPRO แบคทีเรียชนิดผง สำหรับตู้ไม้น้ำ ราคา 450.00 บ.
 SHRIMP BIOPRO แบคทีเรียชนิดผง สำหรับกุ้งแคราะ ทุกชนิด ราคา 450.00 บ.
 พีเอสไบโอ 1.5 L ราคา 500.00 บ.
 พีเอสไบโอ 5 L ราคา 1,200.00 บ.
 พีเอสไบโอ 500 cc. ราคา 200.00 บ.
 โปร บาซิลัส พลัส (MA Pro Bacillus Plus) 1000 cc. ราคา 370.00 บ.
 โปร บาซิลัส พลัส (MA Pro Bacillus Plus) 500 cc. ราคา 200.00 บ.
ยาป้องกันตะไคร่และกำจัดตะไคร่ View All
 AZOO CARBON PLUS 250 ml ราคา 275.00 บ.
 AZOO คาร์บอนน้ำ สำหรับฆ่าตะไตร่ 250 ml ราคา 250.00 บ.
 Quick ชนิดน้ำ ราคา 150.00 บ.
 Seachem Excel คาร์บอนน้ำ 250 ml ราคา 370.00 บ.
 Seachem Excel คาร์บอนน้ำ 500 ml ราคา 500.00 บ.
 คาร์บอนน้ำ สำหรับฆ่าตะไตร่ ราคา 400.00 บ.
 แอลจี้ คอนโทรล พลัส(Algae Control Plus) 1000 CC. ราคา 370.00 บ.
 แอลจี้ คอนโทรล พลัส(Algae Control Plus) 200 CC. ราคา 100.00 บ.
 แอลจี้ คอนโทรล พลัส(Algae Control Plus) 500 CC. ราคา 200.00 บ.
 ไบโอพอนด์ (BioPond) 1 kg ราคา 1,250.00 บ.
 ไบโอพอนด์ (BioPond) 250 g ราคา 500.00 บ.
น้ำยากำจัดหอย View All
 สแนลริด 100 cc ราคา 320.00 บ.
 สแนลริด 25 cc ราคา 50.00 บ.